อนุทิน 23470 - จารุวัจน์ شافعى

เตือนตัวเองไว้ว่า สิ้นมกราคมนี้ ต้องให้เห็นภาพของปัญหาการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน และโครงร่างของระบบประกันตามแนวคิดนักวิชาการมุสลิม

เขียน 14 Oct 2008 @ 00:34 ()


ความเห็น (0)