อนุทิน 2347 - มัทนา

มัทนา
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

กับ Jennifer Lin อีกหนึ่งอนุทิน

d/l มาเข้า iTune แล้วฟังช่วง Improv ไป 5 รอบแล้ววันนี้

She talks about the process of composition and discusses the state of flow, when she can improvise beautiful music instantly -- a state of mind that cannot be forced. Lin invites audience member Goldie Hawn to choose a random sequence of notes, from which she improvises a beautiful and surprisingly moving piece, known to draw tears even via podcast.

[จาก http://www.ted.com/index.php/talks/view/id/46]

ถอดเทปเอง: เธอพูดไว้ว่า

"Here comes the part that I hate....because Mr. Anderson told me that this session is called sync and flow...I was wondering what do I know that these geniuses don't. So I'll talk about musical composition..."

"...I am one of those teenages that is really easily distracted so if I'm trying to do homework and I don't feel like it then I'd try to draw or you know waste my time or what happens is sometimes I absolutely can't draw or I can't compose at all. It's like there's too much on your mind and you can't focused on what you're supposed to do. And sometimes when you are able to manage to use your time wisely and work on it then you'd get something out of it but it doesn't come naturally."

"What happens is if something magical happens...if something natural happens to you you're able to produce all these beautiful stuff instantly and that's what I consider 'flow'

Because that's when everything clicks and you feel like you can do anything and you feel like you're on top of your game. You can do anything you want."

เขียน 29 Apr 2008 @ 14:39 ()


ความเห็น (0)