อนุทิน 23411 - Ka-Poom

Ka-Poom
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ข่าวดี

ได้รับข่าวดีจากกัลยาณมิตร รศ.ดร.ตรีเพชร  กาญจนภูมิ... เรื่องเงินบริจาค

  • ส่วนหนึ่งให้ทุนการศึกษาเด็กยากจนในมูลนิธิพูนพลัง ท่านบอกว่า "ขอให้เด็กได้รักการเรียนและได้เรียนถึงระดับดอกเตอร์"...
  • ส่วนหนึ่งจัดหาเครื่องนุ่งห่มส่งไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในหนาวที่จะถึงนี้ที่เมืองปาย สิ่งที่เลือก คือ ถุงเท้า

ขอบพระคุณอย่างยิ่งค่ะ

เขียน 13 Oct 2008 @ 13:31 () แก้ไข 13 Oct 2008 @ 13:37, ()


ความเห็น (0)