อนุทิน 23407 - กวิน

กวิน

 คนไม่มีราก @23397 กวินอ่านไปได้ครึ่งเล่มแล้วครับตอนนี้ เนื้อหากำลังจะเข้าสู่กรณีศึกษา สำนักสันติอโศก ที่สำคัญก็คือ ในส่วนที่อ้างถึงแนวคิดของ Ludwig Wittgenstein ดูจะเกี่ยวข้องกับหลักการณ์ทาง ตรรกศาสตร์ อยู่เยอะ (ก็อ่านเท่าที่อ่านได้ งงงง เง็งเง็ง) แต่ช่วงแรกๆ ของหนังสือได้ ชี้ให้เห็นถึง วิกฤติการณ์ทางความเชื่อของมนุษย์ที่มีต่อศาสนา อันมีผลพวงมาจากการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ กวินคิดว่า บทที่ 1-3 นี้น่าจะเป็นประโยชน์กับคุณ คนไม่มีราก เพราะน่าจะประยุกต์เข้ากับเรื่อง PROUT (Progressive  Utilization  Theory) ได้  

เขียน 13 Oct 2008 @ 12:23 () แก้ไข 13 Oct 2008 @ 16:12, ()


ความเห็น (0)