อนุทิน 23323 - Sasinand

Sasinand

ล่าสุด 12-10-2551 อ่านที่นี่เลยค่ะ
นายนพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการ ศูนย์เครือข่ายวิชาการเพื่อสังเกตุการณ์และวิจัยความสุขชุมชน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
เปิดเผยผลวิจัยเชิงสำรวจ"ความสุขมวลรวม"ในช่วงเดือน ก.ย.-ต.ค. 2551

พบว่าประชาชนคนไทยใน 18 จังหวัดทั่วประเทศ ความสุขมวลรวมของประชาชนคนไทยภายในประเทศลดลงอย่างต่อเนื่องจากการสำรวจครั้งก่อน โดยจากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ผลวิจัยความสุขลดลงจากเดือน ส.ค.อยู่ที่ 5.82 มาอยู่ที่ 5.64 ในการสำรวจครั้งล่าสุด
ขณะเดียวกันเมื่อสอบถามถึงปัจจัยด้านบรรยายกาศทางการเมืองระดับชาติ และปัจจัยสภาวะเศรษฐกิจระดับประเทศ ประชาชนมีระดับความสุขเพียง 2.96 และ 3.13 ตามลำดับ

โดยระดับความสุขมวลรวมของคนกรุงเทพฯ อยู่ที่ 5.01

ประชาชนภาคใต้ มีความสุขต่ำรองสุดท้ายคือ 5.09
ภาคกลางมีความสุขอยู่ที่ 5.36 ภาคเหนือมีความสุขอยู่ที่ 5.34 และประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความสุขสูงสุด อยู่ที่ 6.40

Fascinatingorchids

เขียน 12 Oct 2008 @ 14:09 () แก้ไข 12 Oct 2008 @ 14:22, ()


ความเห็น (0)