อนุทิน 23314 - wwibul

wwibul
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

Bootstrapcurse 

เมื่อเกิดการเสียดุลยภาพ จะเกิดดุึลยภาพเทียมด้วยการแกว่งสลับจากขั้วหนึ่งไปยังอีกขั้วหนึ่ง ซึ่งก็ไม่เสถียรอยู่ดี ไม่ช้าก็จะแกว่งกลับไปอีก

การเสียเสถียรภาพ รากเหง้าเกิดจากวิธีคิด วิธีดำเนินการ ย้ำคิดย้ำทำไปอีกนานแค่ไหนก็ไม่สร้างความเปลี่ยนแปลง

ที่มา: ผลเฉลยของสมการ x ln x = 10 โดยใช้ recursive formula x(i+1) = exp(10/x(i))

เปลี่ยนวิธีคิด ใช้วิธีดำเนินการที่ถูกต้อง แม้แต่ระบบที่ไม่เสถียร ก็จะกลับสู่เสถียรภาพได้เองเสมอ

ผลเฉลยของสมการ x ln x = 10 หากใช้ recursive formula x(i+1) = 10/ln(x(i)) จะสามารถลู่เข้าหาคำตอบที่ถูกต้องและมีเสถียรภาพได้เอง

เขียน 12 Oct 2008 @ 13:25 () แก้ไข 12 Oct 2008 @ 21:03, ()


ความเห็น (0)