อนุทิน 2316 - ปภังกร วงศ์ชิดวรรณ

  ติดต่อ

กับข้าวฝีมือแม่แน่แท้แม่ปรุงจิตและใส่ใจเข้าประสม
รสมือแม่แน่แท้ลูกเคยลิ้มรสและสัมผัสตั้งแต่ครั้งเมื่ออยู่ในอุทร
รสใดมิเทียมเท่ารสรักแท้ของแม่เอย...

  เขียน:  

ความเห็น (0)