อนุทิน 2316 - ปภังกร Happinesss

กับข้าวฝีมือแม่แน่แท้แม่ปรุงจิตและใส่ใจเข้าประสม
รสมือแม่แน่แท้ลูกเคยลิ้มรสและสัมผัสตั้งแต่ครั้งเมื่ออยู่ในอุทร
รสใดมิเทียมเท่ารสรักแท้ของแม่เอย...

เขียน 29 Apr 2008 @ 09:18 ()


ความเห็น (0)