อนุทิน 23114 - เลิศไทย

เลิศไทย
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

โรงเรียนบ้านยางคำ  จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน  นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าเรื่องที่ตนเองสงสัยแล้วนำมาทำโครงงาน  นักเรียนเกิดความภูมิใจในผลงานของตนเอง

เขียน 10 Oct 2008 @ 19:13 ()


ความเห็น (0)