อนุทิน #23114

โรงเรียนบ้านยางคำ  จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน  นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าเรื่องที่ตนเองสงสัยแล้วนำมาทำโครงงาน  นักเรียนเกิดความภูมิใจในผลงานของตนเอง

เขียน:

ความเห็น (0)