อนุทิน 23114 - เลิศไทย

  ติดต่อ

โรงเรียนบ้านยางคำ  จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน  นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าเรื่องที่ตนเองสงสัยแล้วนำมาทำโครงงาน  นักเรียนเกิดความภูมิใจในผลงานของตนเอง

  เขียน:  

ความเห็น (0)