อนุทิน 23107 - นางสาวมารียา เจ๊ะตำ

  ติดต่อ

อังคาร

เขียนข่าวออนไลน์เรื่องแรก

พุธ

เขียนข่าวออนไลน์เรื่องสอง

พฤหัส

ประชุมย่อย กับอาจารย์จัน พี่สี่ และเก๋

ถึงขอบข่ายงาน 4 แผนแรก

ภายใต้ D-km หรือ ดิจิตอล เค เอ็ม กั๊บ 

  เขียน:  

ความเห็น (0)