อนุทิน 23103 - บรรจง ผอ.ไอซีที

  • ได้นำเสนอเวลาก่อน14.00น.
  • จากการตอบรับ สังเกต ได้รับความสนใจดีมาก แม้เวลาเกินเล็กน้อย
  • รอลุ้นผลพรุ่งนี้
  • ภาพรวม เลยพิทเน้นวีดีโอ การแสดงของนักเรียน เลยอนุกูลใช้สไลด์แต่วีดีโอไม่เล่น การนำเสนอธรรมดา
  • ชอง ชกว.มีสไลด์มาก แต่เด่นการลริหารจัดการใช้แผน "พูดผลัด 5x60วินาที ผอ.ใช้คนเดียวเกือบครึ่งชั่วโมง ที่เหลือทำเวลาได้ดีและใช้รีโมทคอนโทรลช่วยเปลี่ยนสไลด์จึงพูดที่แสตนด์ด้านล่างโดยไม่ต้องขึ้นเวที ดูดีนะ โดยเฉพาะความโดดเด่นการนำICTมาใช้ในโรงเรียน
เขียน 10 Oct 2008 @ 16:36 () แก้ไข 08 Jun 2012 @ 15:00, ()


ความเห็น (0)