อนุทิน 23098 - กวิน

กวิน

1.ความแตกต่างของ lakes กับ legs
  Q: How many lakes are there in thailand?
  A: Every man has 2 legs. then 60 million *2 equals....


2.ความแตกต่างของ small กับ some more

  A: Can i have small potatoes bag?
  B: What !! oh some more
  A: Small !!
  B: The one that is in yr hand is the largest.


3. ความแตกต่างของคำว่า cheap  กับ sheep

Q: Can I have sheep ,please?
A: Sorry, we have only expensive one.


4.ความแตกต่างของคำว่า nap กับ  napkin
   A: can I take a nap for five mintues.
       ฝรั่งเดินไปหยิบผ้ากันเปื้อนมาให้

เขียน 10 Oct 2008 @ 15:47 () แก้ไข 10 Oct 2008 @ 16:10, ()


ความเห็น (0)