อนุทิน 23083 - sunee sunmud

sunee sunmud

ดีใจมาก วันนี้ประกาศผลการเรียนของนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2551 แล้ว

....ดีใจ เพราะว่างานบางส่วนด้านการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล เสร็จแล้ว

....ดีใจ เพราะว่านักเรียนที่สอนในปีนี้ ผลการเรียนของใครเป็นอย่างไรบ้าง ภาคเรียนหน้าต้องปรับปรุงและพัฒนาใคร อย่างไร

....ดีใจ เพราะว่าปิดภาคเรียนประมาณ 20 วันนี้จะได้มีเวลาเพื่อเตรียมตัวสู้ สู้ กับนักเรียน การจัดการเรียนการสอน งานธุรการชั้นเรียน งานโครงการต่าง ๆ ที่ต้องมีส่วนในการรับผิดชอบ รวมทั้งงานชุมชนในบริบทโรงเรียน

....ดีใจ เพราะว่าปิดภาคเรียนนี้จะได้มีเวลาในการดูแล ใกล้ชิดพ่อแม่ ซึ่งปกติ ไม่ได้อยู่ด้วยกัน อาศัยเฉพาะเสียงทางโทรศัพท์เท่านั้น (น้ำมันแพง )

....ดีใจ เพราะว่าจะได้มีโอกาสได้อยู่ใกล้ชิดลูก เพิ่มมากขึ้น ได้มีเวลาดูแลและเอาใจใส่มากขึ้น

....ดีใจ เพราะว่าจะได้มีเวลาในการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้บ้าง

....ดีใจ เพราะว่าจะได้มีเวลาไปโรงพยาบาลเพื่อตรวจเช็คสุขภาพร่างกายบ้าง

....ดีใจ เพราะว่าจะได้มีโอกาสพักผ่อนบ้าง

...................เสียใจ เพราะว่า เวลาแค่ 20 วัน อาจจะไม่เพียงพอสำหรับที่กล่าวมาทั้งหมด...................................................

เขียน 10 Oct 2008 @ 12:06 ()


ความเห็น (0)