อนุทิน 23076 - บรรจง ผอ.ไอซีที

  ติดต่อ

  • เปิดงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนและบุคลากร ผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอำนาจ ประเภท 1 รุ่น 2 เมื่อเวลา 10.30 น. โดย ผอ.สพท.ลย. 1 นายสมภูมิ บ่ายเที่ยง
  • โรงเรียนเลยพิทย์ นำเสนอไปแล้ว ใช้ vdo 2 ชุด พร้อมการแสดงดนตรีของนักเรียน
  • เชียงกลมวิทย์จะเสนอโรงเรียนสุดท้ายในภาคบ่าย
  เขียน:  

ความเห็น (0)