อนุทิน 23060 - Sasinand

Sasinand

กบข.ออกมาเตือนให้ผู้สูงอายุ หรือเกือบจะสูงอายุ ต้องมีแผนบริหารการเงิน (มิฉะนั้น ชีวิตจะเสี่ยงต่อความลำบาก..พูดเอง)
นายวิสิฐ ตันติสุนทร เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันประเทศไทยได้ก้าวสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุมาตั้งแต่ปี 2545 ที่ผ่านมา

มีแนวโน้มว่าจะมีผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงเพิ่มมากขึ้นกระทั่งในปี พ.ศ.2573 จำนวนผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงจะเพิ่มเป็นร้อยละ 66.6 และจะเพิ่มสูงขึ้นเป็นร้อยละ 80.4 ในปี พ.ศ. 2593 ซึ่งจะส่งผลให้รัฐมีค่าใช้จ่ายสูงขึ้นเพื่อการดูแลผู้สูงอายุ

ขณะเดียวกันมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทยได้สำรวจพบว่า มีผู้สูงอายุจำนวน 1 ใน 3 ยังคงต้องทำงานหารายได้เพื่อการเลี้ยงชีพทั้งของตนเองและครอบครัว

สถานการณ์ดังกล่าวชี้ให้เห็นว่า การเตรียมพร้อมเพื่อการเข้าสู่วัยเกษียณนั้นเป็นเรื่องสำคัญ โดยเฉพาะเรื่องการบริหารแผนการเงินที่ควรต้องมีการจัดสรรเงินออมไว้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในวัยเกษียณ 

(ส่วนตัว ไม่เคยประมาท วางแผนการเงิน มาตั้งแต่อายุ 20 แล้ว มีความรู้สึกส่วนตัว ว่า การวางแผนการเงิน และวินัยการเงิน เป็นสิ่งที่ต้องทำให้เป็นนิสัย และจะเป็น สิ่งหนึ่ง ที่จะสอนหลาน เหมือนกับที่เคยสอนลูกมาแล้ว  ถ้าสมาชิกในบ้านหรือในบริษัท คนไหน ไม่มีวินัยการเงิน จะต้องเรียกมาคุยแล้ว
 (เรื่องการเงิน การทอง เรื่องเศรษฐกิจ มีความสำคัญมาก ไม่แพ้เรื่องอื่น  นี่คือ ความเชื่อส่วนตัว โดยเฉพาะ )

เขียน 10 Oct 2008 @ 10:11 () แก้ไข 10 Oct 2008 @ 10:25, ()


ความเห็น (0)