อนุทิน 23056 - พงษ์ศักดิ์-->Constructivism & Blended Learning

หนังสือน่าอ่าน

เศรษฐกิจพอเพียง

เมื่ออนาคตไล่ล่าคุณ : As the Future catches you

By Juan Enriquez (ปี  2001 : 260 หน้า)
Director, Life Sciences Project
Harvard Business School

DNA

เขียน 10 Oct 2008 @ 09:59 () แก้ไข 10 Oct 2008 @ 17:39, ()


ความเห็น (0)