อนุทิน #23056

หนังสือน่าอ่าน

เศรษฐกิจพอเพียง

เมื่ออนาคตไล่ล่าคุณ : As the Future catches you

By Juan Enriquez (ปี  2001 : 260 หน้า)
Director, Life Sciences Project
Harvard Business School

DNA

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)