อนุทิน 23028 - Panuch

  ติดต่อ

เช้านี้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยกองกิจการนิสิต  และผู้บันทึกเองได้เข้าร่วมนำสิ่งของไปช่วยผู้ประสบอุทกภัย บ้านส้มโฮง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม เวลา 09.00-13.00 น.

  เขียน:  

ความเห็น (0)