อนุทิน 23017 - ครูลี่

ครูลี่

ฝากให้เพื่อนๆชาว gotonow ค่ะ เป็นงานที่ ท่าน ศ.อำไพ สุจริตกุล เขียนไว้ในหนังสือ ชีวิตงาม ซึ่งชอบมากค่ะ ที่หน้าห้องป.4 ติดไว้หลายปีแล้วค่ะ

                     ความรู้ต้องคู่คุณธรรม 

            เมื่อความรู้  ยอดเยี่ยม   สูงเทียมเมฆ

            แต่คุณธรรม  ต่ำเฉก  ยอดหญ้านั่น

            อาจเสกสร้าง  มิจฉา  สารพัน

            ด้วยจิตอัน  ไร้อาย  ในโลกา

            แม้คุณธรรม  สูงเยี่ยม  ถึงเทียมเมฆ

            แต่ความรู้  ต่ำเฉก  เพียงยอดหญ้า

            ย่อมเป็นเหยื่อ  ทรชน  จนอุรา

            ด้วยปัญญา  อ่อนด้อย  น่าน้อยใจ

            หากความรู้  สูงล้ำ  คุณธรรมเลิศ

            แสนประเสริฐ  กอรปกิจ  วินิจฉัย

            จะพัฒนา  ประชาราษฎร์  ทั้งชาติไทย

            ต้องฝึกให้  ความรู้  คู่คุณธรรม

         

            ทำอย่างไรหนอ...................คนเป็นครู

        

เขียน 09 Oct 2008 @ 18:56 ()


ความเห็น (0)