อนุทิน 23010 - กวิน

  ติดต่อ

จิตรกร ผู้ผลิตงานศิลปะ ผู้ศึกษางานศิลปะ เป็นคนอ่อนไหว? @ 214968

ไม่แสดงตน
: "การดำเนินชีวิตที่สร้างความสุขคือการได้ทำสิ่งที่คิดว่าเป็นประโยชน์ต่อตนเอง ตนสังคมบ้าง ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น ศิลปะทุกแขนงคือสิ่งจรรโลงและทำให้จิตใจละเอียดอ่อน ...แต่ไม่ควรอ่อนไหว จนเสียศูนย์ในการใช้ชีวิต ต้องพอดี พองามและไม่สุดโต่ง เพลงดี ๆ ภาพดี ๆ หนังสือดี ๆ ให้แรงพลังกับชีวิตมาก อีกข้อคือการมีคนข้างเคียงที่คอยให้ความคิด ท้าทายกันทางปัญญา และคอยสร้างพลังทางบวก ก็สำคัญมาก"

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)