อนุทิน 23010 - กวิน

กวิน

จิตรกร ผู้ผลิตงานศิลปะ ผู้ศึกษางานศิลปะ เป็นคนอ่อนไหว? @ 214968

ไม่แสดงตน
: "การดำเนินชีวิตที่สร้างความสุขคือการได้ทำสิ่งที่คิดว่าเป็นประโยชน์ต่อตนเอง ตนสังคมบ้าง ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น ศิลปะทุกแขนงคือสิ่งจรรโลงและทำให้จิตใจละเอียดอ่อน ...แต่ไม่ควรอ่อนไหว จนเสียศูนย์ในการใช้ชีวิต ต้องพอดี พองามและไม่สุดโต่ง เพลงดี ๆ ภาพดี ๆ หนังสือดี ๆ ให้แรงพลังกับชีวิตมาก อีกข้อคือการมีคนข้างเคียงที่คอยให้ความคิด ท้าทายกันทางปัญญา และคอยสร้างพลังทางบวก ก็สำคัญมาก"

เขียน 09 Oct 2008 @ 16:37 () แก้ไข 09 Oct 2008 @ 16:44, ()


ความเห็น (0)