อนุทิน 22987 - บรรจง ผอ.ไอซีที

เข้ามาโรงเรียน นัดครูที่มอบหมายซ้อมนำเสนอสไลด์ 5ด้านที่จะนำเสนอเวทีกระจายอำนาจวันพรุ่งนี้ที่เลยพิทยาคม ต้องซ้อม ต้องเตรียมเพราะมี 5หัวข้อ พูด 5 คน เวลา 1ชั่วโมง พูดให้ไม่เกินเวลานี้ยากจริง จึงต้องซ้อม (5หัวข้อดังกล่าวคือ การบริหารจัดการผู้นำการเปลี่ยนแปลง หลักสูตรและการออกแบบการเรียนรู้อิงมาตรฐาน ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน/วินัยเชิงบวก ICT สนับสนุนการสอนและช่วยสอน การวิจัย(CAR)

เขียน 09 Oct 2008 @ 13:14 ()


ความเห็น (0)