อนุทิน 22973 - หยั่งราก ฝากใบ

 หญ้าดอกขาว....ที่บานอวดสวยริมทางรถไฟ....

ดอกหญ้าที่ไม่ต้องการดูแลเอาใจใส่ ไม่ต้องใส่ปุ๋ย พรวนดิน ก็โต เบิกบาน ให้ผู้คนได้ชื่นชมอยู่เสมอ...^_^...

200809291011

เขียน 09 Oct 2008 @ 11:23 () แก้ไข 09 Oct 2008 @ 11:30, ()


ความเห็น (0)