อนุทิน 22966 - กวิน

กวิน
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

มะเร็ง กับการเมือง @  214762

หมอมีความห่วงใย และไม่ละทิ้งคนไข้คนไข้ฉันใด พันธมิตรก็ห่วงใย และคงไม่ละทิ้ง ประเทศไทยฉันนั้น (แต่ถ้ารักษาแล้วอาการของคนไข้มีแต่ ทรงกับทรุด หมอควรทบทวนมรรควิธีในการรักษา) : กวินก็กำลังทบทวนความคิดตนเองอยู่

การดูแลคนไข้สิ่งที่หมอต้องระวังก็คือ การระวังป้องกันตนไม่ให้ติดเชื้อโรคจากคนไข้ และต้องไม่ให้คนไข้ติดเชื้อโรคไปจากหมอ ฉันใด แกนนำฝ่ายพันธมิตร ก็ควรระวังไว้ฉันนั้น : กวินก็กำลังคิดว่าตนเองติดเชื้อโรคจากคนไข้ พร้อมๆ กันกับ ได้นำเชื้อโรคของตน ไปแพร่ให้คนไข้โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ หรือไม่?

ถ้าอัตตา ก็คือ เสือ ที่เราเคยขี่มันอยู่ เมื่อบังเกิดความเหนื่อยล้า หรือบังเกิดความลังเลสงสัย บังเกิดความครั่นคร้าม ครั้นจะลงจากหลังเสือนั้นยากเย็นฉันใด แกนนำฝ่ายพันธมิตร ก็คงรู้สึกได้ฉันได้ : กวินเองก็บังเกิดความเหนื่อยล้า หรือบังเกิดความลังเลสงสัย บังเกิดความครั่นคร้าม ในยามที่ขี่เสือ คืออัตตา เช่นกัน ขอบคุณคนไม่มีรากครับ

เขียน 09 Oct 2008 @ 09:57 () แก้ไข 09 Oct 2008 @ 16:45, ()


ความเห็น (0)