อนุทิน 22965 - กวิน

กวิน

จิตรกร ผู้ผลิตงานศิลปะ ผู้ศึกษางานศิลปะ เป็นคนอ่อนไหว? @ 214968

นางสาวมารียา เจ๊ะตำ :
คิดว่าสิ่งหนึ่งที่เราจะยอมรับนับถือเขาเหล่านั้น น่าจะเป็นความทุ่มเท ความพยายามในการสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อประโยชน์แก่ชาวโลก
ส่วนเรื่องความผิดปกติทางจิตนั้น ให้มองในฐานะว่าเขาก็เป็นคนเหมือนเราๆ ท่านๆ ที่มีความผิดปกติอยู่บ้างไม่มากก็น้อย ข้อมูลของคุณเป็นประโยชน์ค่ะ สวัสดีค่ะ จะตามอ่านต่อไป

เขียน 09 Oct 2008 @ 09:41 () แก้ไข 09 Oct 2008 @ 16:45, ()


ความเห็น (0)