อนุทิน 22932 - มะปรางเปรี้ยว

เขียนบันทึกเล่าเรื่องกิจกรรมไปร่วมงานเด็กหัวใจ ฉลาดใช้ ICT เสร็จแล้ว ถ้าไม่เขียนวันนี้เดี๋ยวจะลืมเพราะเครื่องจะค่อยๆ เย็นลงแล้วจะเล่าไม่ได้ดั่งใจตัวเอง ^_^

เขียน 08 Oct 2008 @ 22:34 ()


ความเห็น (0)