อนุทิน 22867 - ผศ.ดร.วศิน เหลี่ยมปรีชา

@22866 พูดถึงเรื่องการบริหารงานแบบที่ อ. กำลังพูดถึงอยู่ มีเยอะเลยนะครับ พอดีเมื่อวานได้คุยกับ อ.ที่สอนทางด้าน HRM พูดถึงเหมือนกัน แต่ไม่ได้ถามครับ เพราะไปจับประเด็นเรื่องการรับคนเข้าทำงาน โดยใช้แบบทดสอบทางจิตวิทยาเป็น solutions

ปรากฎว่าได้คนมาทำงานตรงตามแบบทดสอบ แต่ต่อมาคนๆนั้นไม่สามารถเติบโตในหน้าที่การงาน จนมีการฟ้องร้องกันเกิดขึ้น เรื่องนี้มีงานวิจัยรองรับ เป็นของประเทศเดนมาร์กครับ 

เขียน 08 Oct 2008 @ 11:16 () แก้ไข 08 Oct 2008 @ 11:20, ()


ความเห็น (0)