อนุทิน 22842 - ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์

เป็นความคิดส่วนตัวครับ ผมเห็นว่ามีแต่คนคิดว่าทำไมตำรวจใช้ความรุนแรง ผมเชื่อว่าถ้าคิดเช่นนี้อย่างเดียว เรื่องราวคงไม่จบได้ง่ายๆ น่าจะคิดว่าทำไมอีกฝ่ายเรียกร้องความรุนแรงด้วย คงไม่มีใครสามารถปฎิเสธได้ว่าอีกฝ่ายใช้ความรุนแรงและต้องการเห็นความรุนแรงเกิดขึ้น

ถ้าคนไทยประนามทั้งสองฝ่ายที่ใช้ความรุนแรงอย่างเสมอกันโดยไม่ให้ท้ายฝั่งใดเป็นพิเศษ เขาก็จะเห็นกำลังของคนที่ต้องการความสงบขึ้นมาชัดเจน การประนามแต่ฝั่งตำรวจเท่านั้น เท่ากับเป็นการสนับสนุนความรุนแรงให้เกิดขึ้นมากขึ้นอีก

เรื่องนี้ tricky มาก เพราะฝั่งภาครัฐที่ใช้ความรุนแรงเป็นเรื่องเข้าใจได้ง่าย แต่ฝั่งภาคนายทุนที่นำเสนอความรุนแรงนั้นเรียกตัวเองว่าฝั่งประชาชน ทำให้เข้าใจผิดได้ เพราะถ้าเป็นฝั่งประชาชนโดยทั่วไปในโลกเวลาประท้วง จะไม่มีการเรียกร้องความรุนแรงเช่นนี้

ฝั่งที่จะจำให้เรื่องราวสงบได้จริงถ้ารวมตัวกันได้คือ "ฝั่งประชาชน" เพราะที่จริงแล้วคือคนส่วนใหญ่ของประเทศ แต่เราไม่มีกำลังจะต่อสู้เหมือนฝั่งรัฐหรือฝั่งนายทุน เราไม่มีกำลังจัดการและไม่มีสื่อในมือที่จะใช้โน้มน้าวแนวร่วมได้

วิธีตรวจสอบว่าใครเป็นฝั่งไหนให้ถามว่าเขาต้องการอะไร ถ้าเขาตอบว่าต้องการความสงบ นั่นคือประชาชน ถ้าเขาต้องการทำลายล้าง เขาคือกลุ่มรัฐหรือกลุ่มนายทุน

ประชาชน "ตัวจริง" ไม่ต้องการความรุนแรง ไม่ว่าจะอยู่ภาคไหนของประเทศไทยก็ตาม

เขียน 08 Oct 2008 @ 07:49 () แก้ไข 08 Oct 2008 @ 08:01, ()


ความเห็น (0)