อนุทิน 22839 - แก้ว..อุบล จ๋วงพานิช

วันนี้ทีมเรา ประกอบด้วย รศ. สมพันธ์ ทัศนิยม รศ. สงวนศักดิ์ ธนาวิรัตนานิจ ศ. สมบูรณ์ เทียนทอง รศ. สมเกียรติ อัศวภูรีกรณ์ คุณพนอ เตชะอธิก คุณอาภาภรณ์ ธรเสนาและดิฉันเอง จะเดินทางไปศึกษาดูงาน การบริหารงาน R2R ที่คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล 1 วันค่ะ

ออกเดินทางเช้านี้ กลับเย็นนี้

เขียน 08 Oct 2008 @ 05:20 ()


ความเห็น (0)