อนุทิน 22822 - Nat_Panik

Nat_Panik

วันนี้

 • ประทับตราสารอากรแสตมป์ สัญญา Wiki และส่งสัญญากลับ
 • ไปถอนเงินสดย่อย และค่าเปิดบัญชีเว็บมอ.คืนตัวเอง
 • เตรียมการจ่ายเงินเครื่อง Dell
 • เตรียมแต่งตั้งคณะทำงานโครงการ Wiki
 • ทดลองเล่น google filter แต่ทำไม่ค่อยได้
 • หนังสือยังไม่ได้อ่าน
 • OM ยังไม่ได้อ่าน
 • จ่ายเงินค่าหอแล้ว
 • ใบเสร็จค่าตู้ยังไม่ได้ จนท.การเงินลา

พรุ่งนี้

 • คุยกับอ.จันเรื่อง งบประมาณ
 • จ่ายเงิน Dell
 • ส่งเอกสารแต่งตั้งคณะทำงาน Wiki
 • อ่านหนังสือ
 • อ่าน OM
 • พี่ปรางกลับมาแล้ว
เขียน 07 Oct 2008 @ 22:19 () แก้ไข 07 Oct 2008 @ 22:20, ()


ความเห็น (0)