อนุทิน 22792 - ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์

LightLex ต้อง down ไปอีกพักใหญ่ทีเดียว เพราะ upgrade เครื่องแม่ข่ายที่เป็น FreeBSD ขนานใหญ่

เขียน 07 Oct 2008 @ 17:40 ()


ความเห็น (0)