อนุทิน 22778 - นงนุช

นงนุช

การอบรม Web Blog ครั้งนี้ได้รับความรู้เพิ่มเติม ผู้เข้ารับการอบรมจะได้นำไปพัฒนาตนเอง ขอขอบคุณ ดร.เอกพรต สมุธานนท์ ที่เป็นวิทยากรให้ความรู้อย่างเป็นกันเองดี

เขียน 07 Oct 2008 @ 13:50 ()


ความเห็น (0)