อนุทิน #22774

การอบรม  Web Blog  ครั้งนี้  ทำให้ได้รับความรู้เพิ่มเติม นับว่าเป็นการพัฒนาตนเองที่ดี  ควรจัดให้มีอีกในครั้งต่อไปจะได้ฟื้นความรู้ไม่ให้ลืม

เขียน:

ความเห็น (0)