อนุทิน 22772 - ยุวดี

  ติดต่อ

การอบรบการทำWeb Blog ใน gotoknow.orgให้กับคุณครูวัดแสงสรรค์เป็นสิ่งที่ดีมาก  เพราะทำให้ครูยุวดีได้รับความรู้ใหม่เพิ่มขึ้น จากท่านวิทยากรและคณะ  โดยได้รับการสนับสนุนจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียนว้ดแสงสรรค์      ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง

ยุวดี  เกตุแก้ว

  เขียน:  

ความเห็น (0)