อนุทิน 2276 - ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์

Right-Justified Navigation Menus Impede Scannability ได้ครับ ชิดซ้ายก็ชิดซ้าย ขึ้นต้นด้วยคำที่สื่อความหมายที่สุด และไม่ใช้คำซ้ำ

เขียน 28 Apr 2008 @ 22:27 () แก้ไข 28 Apr 2008 @ 22:29, ()


ความเห็น (0)