อนุทิน 22756 - นางสาวฉวีวรรณ

ในการอบรมครั้งนี้ได้ความรู้เป็นอย่างมาก ในเรื่องของการจัดเก็บงาน การนำความรู้จากตัวเองมาถ่ายทอด ความรู้

เขียน 07 Oct 2008 @ 11:28 ()


ความเห็น (0)