อนุทิน 22743 - พิษณุ

  ติดต่อ

การอบรมครั้งนี้ดีมาก ขอขอบคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแสงสรรค์ ที่จัดให้มีการอบรมขึ้ ขอขอบคุณคณะวิทยากร ที่ให้ความรู้ ทำให้ปฏิบัติการได้  ลืมไม่ได้ เพื่อครูทุกท่านที่ให้ความช่วยเหลือจนสำเร็จได้ระดับหนึ่ง

  เขียน:  

ความเห็น (0)