อนุทิน 22743 - พิษณุ

พิษณุ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

การอบรมครั้งนี้ดีมาก ขอขอบคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแสงสรรค์ ที่จัดให้มีการอบรมขึ้ ขอขอบคุณคณะวิทยากร ที่ให้ความรู้ ทำให้ปฏิบัติการได้  ลืมไม่ได้ เพื่อครูทุกท่านที่ให้ความช่วยเหลือจนสำเร็จได้ระดับหนึ่ง

เขียน 07 Oct 2008 @ 11:01 ()


ความเห็น (0)