อนุทิน #22743

การอบรมครั้งนี้ดีมาก ขอขอบคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแสงสรรค์ ที่จัดให้มีการอบรมขึ้ ขอขอบคุณคณะวิทยากร ที่ให้ความรู้ ทำให้ปฏิบัติการได้  ลืมไม่ได้ เพื่อครูทุกท่านที่ให้ความช่วยเหลือจนสำเร็จได้ระดับหนึ่ง

เขียน:

ความเห็น (0)