อนุทิน 22737 - ทิพวรรณ

การอบรมการทำWeb Biog  ใน gotoknow.org  ณ  โรงเรียนวัดแสงสรรค์  วันที่  6-7 ตุลาคม  2551  เป็นการอบรมที่ให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ปฏิบัติการจริงทำให้ได้รับความรู้เบื้องต้นเรืองการทำWeb Blog  สามารถทำ เว็ปไชค์เป็นของตนเองได้  ...ภูมิใจจัง.....

เขียน 07 Oct 2008 @ 10:36 ()


ความเห็น (0)