อนุทิน 22735 - นาง ศิริพร พรมมิ

   การจัดอบรม การทำ Web Blog ใน gotokmow.org เป็นการอบรมที่มีประโยชน์กับการพัฒนาอาชึพครูเป็นอย่างมาก ขอขอบคุณท่านผู้บริหารที่ให้โอกาสครูได้รับการอบรม ได้ความรู้ใหม่ๆ รวมไปถึงวิทยากรทุกๆท่านที่ให้คำแนะนำจนการอบรมครั้งนี้ผ่านไปด้วยดี

 

                                                 กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

                                                            ศิริพร  พรมมิ

เขียน 07 Oct 2008 @ 10:28 ()


ความเห็น (0)