อนุทิน 22734 - สุกาญจน์ดา สมนาม

  ติดต่อ

การอบรมเรื่องการทำWeb Blog ใน gotoknow.org  ณ โรงเรียนวัดแสงสรรค์  วันที่ 6-7 ตุลาคม 2551   เป็นการอบรมที่ได้ลงมือปฏิบัติจริงทำให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ wep Blog  สามารถสร้างแฟ้มประวัติและใส่ภาพในประวัติส่วนตัว รวมถึงการเขียนบล็อก การเขียนอนุทินและการสร้างแพลนเน๊ต   ผู้อบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน  ขอขอบคุณผู้อำนวยการอุดม  รองผู้อำนวยการดร.เอกพรต และพี่เลี้ยงทุกท่าน ที่ได้ให้ความรู้ในครั้งนี้

  เขียน:  

ความเห็น (0)