อนุทิน 22725 - บุณยกร

บุณยกร

สมานฉันท์   สมานชั่ว        คนมัวหมอง

ผิดครรลอง    พุทธธรรม      คำสอนสั่ง

"อเสวนา        จ พาลา นํ "

มิพลาดพลั้ง    คบหา    พาลชน

       เป็นชาวพุทธ  แต่ปาก       แค่เปลือกนอก

พูดปอกลอก          กลอกกลับ   ให้สับสน  

เสียชาติเกิด           ก่อกาย         เป็นผู้คน

ชั่วทรามล้น            หนักแผ่นดิน   สิ้นราคา 

   ครองตำแหน่ง        ยศศักดิ์            อัครฐาน

ใยกราบกราน         รับใช้               คนไร้ค่า

รู้แก่ใจ                  จอมโจร           ปล้นประชา

ต้องอาชญา           แผ่นดิน            กระบิลเมือง

      เลือนบรรพชน         วีรชน        อาจหาญกล้า

พลีเลือดเนื้อ                 ชีวา         วายหนุนเนื่อง

พิทักษ์ชาติ                   จรรโลง      จนรุ่งเรือง   

อนุชน                          พึงประเทือง  สืบทอดไป

อนิจจา!   อนุชน       โฉดสถุล

เนรคุณ     บรรพชน     ผู้ยิ่งใหญ่

กินเลือดเนื้อ     พวกพ้อง  ผองเผ่าไทย

ล้างผลาญชาติ     สิ้นไร้   ..อายฟ้าดิน           

เขียน 07 Oct 2008 @ 09:11 ()


ความเห็น (0)