อนุทิน #22722

"ขันติ" ที่ถูกต้องบริสุทธิ์คือ อดทนด้วยความเต็มใจ และพอใจในปัจจุบัน ไม่ใช่ทนด้วยใจที่เป็นทุกข์ แต่ทำใจได้ รักษาใจเป็นปกติได้

จากหนังสือ "มีขันติคือให้พรแก่ตัวเอง" พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก

 

เขียน:

ความเห็น (0)