อนุทิน 22692 - บุณยกร

บุณยกร

เกิดข้าวยากหมากแพงทุกแหล่งหล้า

ฝูงประชาแค้นคับลงอับเฉา

ด้วยมนตรีมีโมหาปัญญาเยาว์

ลำเอียงเอาอามิสไม่คิดธรรม์

อดีตผู้ว่ากรุงเทพฯรางวัลแมคไซไซ

อย่างโยมลุงจำลองที่ทำหน้าที่ปกป้อง

ชาติ ศาสน์ กษัตริย์และรัฐธรรมนูญ

ถูกจับในข้อหากบฏต่อแผ่นดิน

คิดถึงวาทะของปราชญ์ที่บอกว่า

ในยามที่ศีลธรรมเสื่อมต่ำ จิตใจผู้นำประเทศ

ไร้ศีลธรรม..ก็จะมองเห็นแต่ผลประโยชน์

เฉพาะหน้าคือ ลาภ ยศ สรรเสริญ โลกียสุข

ที่ตัวเองและพวกพ้องจะได้ มาก่อนความถูกต้องชอบธรรม

การตั้งข้อหากบฏต่อผู้ที่จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา

พระมหากษัตริย์อย่างโยมลุงจำลองนั้นเป็นเรื่องไร้สาระ

ไม่เป็นความจริงแม้แต่น้อย.. น่าเห็นใจ สงสารผู้มีอำนาจ

และข้าราชการตำรวจที่รับใช้นักการเมืองที่ขาดศีลธรรม

กระทำการกลั่นแกล้งต่อผู้ที่มีคุณประโยชน์ต่อชาติบ้านเมือง

และในชีวิตได้อุทิศตนปฏิบัติบูชาตามหลักธรรมในพระพุทธ

ศาสนาด้วยความบริสุทธิ์ใจมาโดยตลอดเท่าที่อาตมาได้รู้จัก

โยมลุงจำลองมา..จึงอยากจะฝากเตือนสติผู้ที่มีอำนาจ

แต่ใช้อำนาจในทางที่ผิด โดยไม่คำนึงถึงความถูกต้องชอบธรรม.."ประทุษร้ายผู้ไม่ประทุษร้าย"ซึ่งเป็นคนดีมีศีลธรรม

ไม่ละเมิดแม้กระทั่งซากศพของสัตว์ที่ตายแล้วอย่างโยมลุงจำลอง

ผลกรรมที่ทำไว้ที่ผู้กระทำทั้งหลายได้รับจะหนักหนาสาหัสมาก

อาตมาจึงขอเตือนสติท่านทั้งหลาย ได้ทบทวน กายกรรม วจีกรรม..มโนกรรม..ของตนเอง..ลาภ ยศ สรรเสริญ อำนาจ ไม่ใช่สิ่งจีรังยั่งยืน แต่ความดี-ความชั่ว คือสัจจธรรมเป็นกฏแห่งกรรมที่ยุติธรรมที่สุดที่จะทำให้คนทุกๆคนไม่ว่าจะอยู่ในฐานะ

ใดๆได้รับผลของการกระทำที่ตัวเองก่อขึ้นเป็นวิบาก ติดตามส่งให้ชีวิตเป็นสุข เป็นทุกข์ เจริญหรือตกต่ำตราบนานเท่านาน

อนุโมทนาสาธุ..อหิงสา อโหสิ..

_/!\_............................_/!\_

เขียน 06 Oct 2008 @ 21:36 () แก้ไข 06 Oct 2008 @ 21:38, ()


ความเห็น (0)