อนุทิน #22665

  ติดต่อ

_/!\_ ความอดทน นับว่าเป็นตบะอันหนึ่งในหมู่ของผู้ประพฤติธรรม

แม้แต่ในหมู่ชนอื่นๆ ก็ต้องฝึกความอดทนกันทั่วหน้า หากผู้คนขาด

ความอดทนซะแล้ว ความเลวร้ายคงเกิดขึ้นอีกมากมายในสังคมแน่

แล้วยิ่งรู้ว่า การอดทนนั้น ทำไปเพื่อส่งเสริมให้เราเจริญขึ้นทางจิตวิญ

ญาณ ก็ยิ่งต้องอดทน เพราะอดทนให้ถึงที่สุดแล้วจะไม่ต้องอดทน

ขมขื่นเบื้องต้น จะเป็นผลสบายใจเมื่อบั้นปลายชีวิต.._/!\_ 

  เขียน:  

ความเห็น (0)