อนุทิน 22618 - ดร. เอกพรต สมุทธานนท์

วันที่ 6 ตุลาคม 2551

ผู้อำนวยการกำหนดให้อบรม ครู ในการทำ web blog ให้กับครู โรงเรียนวัดแสงสรรค์  คาดว่าจะมครูเข้าอบรม  สามสิบกว่าคน

เปิดเทอมหน้า  ครูโรงเรียนวัดแสงสรรค์ คงมี web blog  กันทุกคน อย่างแน่นอน

เขียน 06 Oct 2008 @ 08:23 ()


ความเห็น (0)