อนุทิน 22601 - คุณพินิจ

คุณพินิจ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

สิ่งที่ประทับใจในการฝึกสอน

 

                สิ่งที่ประทับใจ มีมากมายหลายอย่าง นับตั้งแต่เช้าของการเข้าแถว ดิฉันชอบฟังเพลงของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเป็นเพลงทำนองทันสมัย มีความหมายดี มีความไพเราะ และทุกวันนี้เพลงเหล่านั้นก็ยังคงดังก้องอยู่ในความทรงจำ นอกเหนือจากนั้นดิฉันยังชอบฟังเสียงออดเข้าเรียนของโรงเรียน ชอบเครื่องแบบนักเรียนที่น่ารัก ชอบความเป็นกันเองของนักเรียน และชอบที่โรงเรียนแห่งนี้ สอนให้ดิฉันเป็นมากกว่า ครู

 

อุปสรรคที่พบในการฝึกสอน

                       

                ประการแรก เป็นเรื่องการแบ่งเวลาเพื่อ ทำวิทยานิพนธ์ ฝึกสอน และลงเรียนไปด้วย ดิฉันรู้สึกเป็นกังวลกับวิทยานิพนธ์มาก จึงไม่ได้ทุ่มเทให้กับการสอนได้เต็มที่ จนเมื่ออาจารย์ได้เรียกมาตักเตือน ดิฉันจึงยอมหยุดงานวิทยานิพนธ์ไว้ทุกอย่าง นอกจากนั้นปัญหาที่เจอคงเป็นปัญหาที่ครูฝึกสอนแทบทุกคนได้พบ คือ การคุมชั้นเรียน ดิฉันรู้สึกว่าอยากเป็นครูที่คุมชั้นเรียนได้มากกว่านี้ เพราะการที่นักเรียนคุยกันในห้องเรียน บ่อยครั้งที่ทำให้ดิฉันเสียสมาธิและรู้สึกเสียความมั่นใจ นอกจากนั้นยังมีปัญหาเกี่ยวกับการสอนอีก เช่น ความเข้าใจในเนื้อหาที่ดิฉันมักจะมองข้ามคิดไม่รอบคอบ   การให้คะแนน   และการติดตามงานนักเรียนที่มีปัญหา เป็นต้น

 

คุณลักษณะของนักเรียนในโรงเรียนสาธิต

 

                นับตั้งแต่วันแรกที่ดิฉันได้เข้ามาฝึกงานในโรงเรียนสาธิต พบว่า นักเรียนโรงเรียนสาธิต เป็นนักเรียนที่มีคุณลักษณะเฉพาะตัว อันได้แก่ เป็นนักเรียนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูง  มีความสนใจที่จะทำกิจกรรมให้กับโรงเรียน มีความเสียสละ  ไม่เห็นแก่ตัว และสิ่งที่น่าประทับใจเป็นอย่างยิ่งก็คือ ดิฉันไม่เคยพบว่านักเรียนโรงเรียนสาธิตทะเลาะหรือมีความขัดแย้งกันเอง อาจเป็นเพราะว่า นักเรียนที่นี่ เป็นเพื่อนร่วมชั้นกันมาตั้งแต่เด็ก และนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ จะได้รับความเอ็นดูและช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมชั้นเป็นพิเศษ ซึ่งนั่นเป็นตัวอย่างที่ดียิ่ง

                สำหรับนักเรียนบางกลุ่มที่มีปัญหา ดิฉันสังเกตได้ว่า มีนักเรียนอยู่สองประเภท อันได้แก่ นักเรียนที่มีปัญหาเงียบๆ กับ นักเรียนที่แสดงความมีปัญหาออกมาอย่างชัดเจน ซึ่งปัญหาที่ว่า มีหลายด้าน เช่น ปัญหาทางด้านการเรียนรู้  ปัญหาด้านพฤติกรรมก้าวร้าว  หรือชอบเรียกร้องความสนใจ อารมณ์แปรปรวนง่าย ไม่ยอมรับความเป็นจริง เป็นต้น แต่ส่วนมากแล้ว ปัญหาที่ว่าเหล่านี้ จะถูกแก้ไขและดูแลเป็นพิเศษโดยครูประจำชั้นและครูแนะแนว  ส่วนปัญหาที่เกี่ยวข้องกับวิชาวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) ที่ดิฉันได้สอนนั้น มักจะเป็น นักเรียนไม่ถนัดที่จะเรียนสายวิทย์ แต่ด้วยความคาดหวังอันสูงส่งของผู้ปกครอง ทำให้นักเรียนต้องเรียนวิทยาศาสตร์ด้วยความจำใจ แต่นั่นก็สามารถแก้ไขปัญหาได้ โดยการย้ายแผนการเรียนในช่วงเวลาที่โรงเรียนได้กำหนดไว้

                โดยภาพรวมแล้ว นักเรียนที่ไหนก็คงมีส่วนรวมทั้งดีและไม่ดีปะปนกัน ซึ่งหน้าที่อันสำคัญของครู นั้นจะต้องเป็นผู้พัฒนาให้เยาวชนเหล่านั้นเป็นบุคลากรที่ดี มีความสามารถและเป็นคนดีต่อสังคมต่อไป

 

การปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนครู

 

                สังคมครูในโรงเรียนสาธิตฯ เป็นสังคมที่มีความเป็นวิชาการ เต็มเปี่ยมไปด้วยความรู้ และการทำงานอันไม่หยุดนิ่งตลอดเวลา ทำให้ดิฉันทราบว่า การเป็นครู ไม่ใช่มีหน้าที่เพียงงานสอนหนังสือเท่านั้น แต่แทบทุกภาระงานที่เกิดขึ้นในโรงเรียน ครู จะต้องทำทั้งหมด

                สำหรับอาจารย์พี่เลี้ยงนั้น ท่านได้ทำให้ดิฉันได้เรียนรู้งานหลายด้าน และแม้แต่เนื้อหาวิชาเองก็ตาม ดิฉันได้รับความรู้เพิ่มเติม อย่างหาที่เรียนจากที่อื่นไม่ได้ อาจารย์พี่เลี้ยงมีความเมตตาสูงแก่ดิฉัน และมีความเอาใจใส่ต่อการสอนของดิฉันเสมอ อาจารย์ทำให้ดิฉันเกิดความรู้สึกว่าอยากเป็นคนเก่งมากกว่านี้ อยากสอนหนังสือให้ดี และมีความสามารถหลายด้านเหมือนกับอาจารย์บ้าง ที่สำคัญเวลาดิฉันรู้สึกเสียความเชื่อมั่นในการสอน อาจารย์ท่านก็จะเป็นคนให้กำลังใจว่าอย่าเพิ่งท้อ หรือแม้แต่เรื่องการวางตัว ความคิด การประพฤติตัว หลายเรื่องที่ดิฉันได้คำแนะนำจากอาจารย์พี่เลี้ยงเป็นอย่างดี จนอาจจะกล่าวได้ว่า ท่านได้จุดประกายความหวังและความตั้งใจให้กับตัวดิฉันเป็นอย่างมาก จึงขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์  เลี้ยงจรูญรัตน์ มา ณ ที่นี้ด้วย

เขียน 06 Oct 2008 @ 02:37 ()


ความเห็น (0)