อนุทิน 22600 - คุณพินิจ

คุณพินิจ

อนุทิน

สัปดาห์ที่ 4 (16- 20 มิถุนายน 2551)

นางสาวพินิจนันท์  เนื่องจากอวน

นิสิตปริญญาโทชั้นปีที่ 2   สาขาการสอนวิทยาศาสตร์

วิชา  159529   การปฏิบัติการสอนวิทยาศาสตร์

 

                สัปดาห์นี้ เป็นสัปดาห์แห่งการเตรียมพร้อมที่จะสอน ดิฉันเรียนรู้งานมากขึ้น และงานก็มีเข้ามาเรื่อยๆ ทั้งที่สาธิตฯ และที่คณะศึกษาศาสตร์ การเข้ามาฝึกสอนที่นี่ ทำให้ดิฉันเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมบางอย่างไปในทางที่ดีขึ้น ประการแรก คือ การพูด ดิฉันคิดว่าตัวเองพูดรู้เรื่องและสามารถอธิบายความเข้าใจให้นักเรียนฟังได้มากขึ้น มีการลดความตื่นกลัวนักเรียน และเสียงที่พูดเริ่มดัง ถึงแม้ว่าจะดังไม่ได้มากนักเพราะดิฉันผ่าตัดต่อมไทรอยด์ออกไปข้างหนึ่งแล้ว จึงมีปัญหาเรื่อง เสียงค่อย มาหลายปี

                การเรียนการสอนในห้องเรียน นับว่าเนื้อหาที่นักเรียนได้เรียนนั้น เริ่มมีความซับซ้อนและยากขึ้น ซึ่งปัญหาสำคัญในการเรียนฟิสิกส์ของนักเรียนก็คือ วิชาคณิตศาสตร์ เพราะคณิตศาสตร์ของนักเรียนบางคน ค่อนข้างอ่อน มีเด็กคนหนึ่งเคยถามดิฉันว่า เขาจะทำอย่างไรดี ในเมื่อเขาชอบเรียนวิทยาศาสตร์ แต่ คณิตศาสตร์ ก็อ่อนเหลือเกิน เรียนไม่รู้เรื่องเอาเสียเลย ดังนั้น เขาไม่ควรเลือกเรียนสาย วิทย์ คณิต ใช่หรือไม่ ทางออกของปัญหานี้ ก็มี  2  ทางหลัก คือ กลับไปทบทวนและเรียนคณิตศาสตร์ให้เข้าใจ ส่วนวิธีที่สองก็คือ คิดดูอีกทีว่า ชอบเรียนวิทยาศาสตร์จริงหรือ ถ้าชอบและถนัดเรียนด้านอื่นมากกว่า ก็ เลือกเรียนสายอื่นจะดีกว่า กล่าวถึง การเลือกเรียนสายวิทย์ หรือ ศิลป์ ของนักเรียนตรงนี้ ทำให้ดิฉันนึกถึงค่านิยมของคนไทย ที่พยายามให้ลูกเรียนสายวิทย์กันเป็นส่วนใหญ่ ด้วยเหตุผลที่พ่อแม่เห็นว่า หางานทำง่าย ดิฉัน ไม่เห็นด้วยเลย การหางานทำได้ง่าย ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่า คุณเรียนจบสายวิทย์มา แต่ สิ่งที่ทำให้คนมีงานทำก็คือ ความรู้ความสามารถของคนผู้นั้นต่างหาก เรียนตามความถนัด และทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุด มีความสุขในการเรียนไปด้วย จะดีกว่า

                การเขียนแผนการสอนในสัปดาห์นี้ เริ่มมีความลื่นไหลและง่ายขึ้น อาจเป็นเพราะเขียนมาแล้วบ้างในสัปดาห์ที่สอง และท้ายที่สุด เรื่อง การจัดทำโครงการอย่างที่อาจารย์ได้สอบถามมา ตามที่ดิฉันคิดไว้ก็คือ อยากให้นักเรียนสร้างสื่อการสอนวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องที่เรียน เพื่อนำไปบริจาคให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนสื่อการเรียนการสอนตามต่างจังหวัด

เขียน 06 Oct 2008 @ 02:23 ()


ความเห็น (0)