อนุทิน 22594 - Narerawan

Narerawan
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

หลักสูตร

เหมาะสำหรับ

เนื้อหาหลักสูตร

เวลาเรียน

ค่าลงทะเบียน

*1.  Learning English  for  kid

เด็กอายุ 6 - 8 ปี

-เน้นให้เด็กเรียนพื้นฐานภาษาอังกฤษด้วยความสนุก , Enjoy  English

-สร้างความรู้สึกให้เด็กรักการเรียนภาษาอังกฤษ

-มีอาหารว่างให้เด็กฟรีทุกครั้งที่มาเรียน

 เวลา 08.30 -10.00 น.

ทุกเสาร์และอาทิตย์

ครั้งละ 20 บาท ต่อวัน

ชำระเฉพาะในวันที่มา

*2 Learning English for children

 เด็กอายุ 9 - 12  ปี

-เน้น เพิ่มทักษะการพูด อ่าน เขียน การฟังภาษา เรียน ภาษาอังกฤษด้วยความสนุก 

-สร้างความมั่นใจในตัวเองให้เด็กกล้าแสดงออก

-เสริมพัฒนาการด้าน EQให้กับเด็ก

-มีอาหารว่างให้เด็กฟรีทุกครั้งที่มาเรียน

เวลา 10.30-12.00 น.

ทุกเสาร์และอาทิตย์

ครั้งละ 20 บาท ต่อวัน

ชำระเฉพาะในวันที่มา

*3.  12 Tenses 

 ( คอร์สนี้ 2 เดือน จบหลักสูตร)

เริ่มหลักสูตรนี้  11 ตุลาคม 2551  รีบสมัครด่วน )

-นักเรียนอายุ 13 - 18  ปี

-นักเรียนที่ต้องการเข้าใจการใช้งานของ  Tenses ให้ลึกขึ้น

-เน้นนำการใช้ Tenses ทั้ง 12  Tenses  มาใช้งานให้ถูกต้องและแม่นยำมากขึ้น

-เพิ่มการใช้  Tensesในรูปแบบประโยคคำถาม

- เสริมทักษะการอ่าน ฟัง พูด เขียน

-ใช้สื่อ Interactive + ผู้สอน

-มีแบบทดสอบ/ข้อสอบ มากมายให้ด้วย

เวลา 13.00-15.00 น.

ทุกเสาร์และอาทิตย์

ลงทะเบียน  350 บาทต่อเดือน

*4. Leaning  English

เริ่มหลักสูตรนี้  11 ตุลาคม 2551  รีบสมัครด่วน

- คนทั่วไป

-ผู้ที่ต้องการเสริมทักษะภาษาอังกฤษทั้งอ่าน ฟัง พูด เขียน

-ผู้ต้องการนำภาษาอังกฤษมาใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง

เสริมทักษะอ่าน ฟัง พูด เขียน

-ครอบคลุมหัวข้อที่ใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวัน

-เน้น ฝึกปฏิบัติ จนเกิดพัฒนาการอย่างเป็นธรรมชาติ

-มี workshop ให้ฝึกการใช้งานจริง

-มีการประเมินพัฒนาการก่อนและหลังจบคอร์ส

เวลา 15.30-17.00 น.

ทุกเสาร์และอาทิตย์

ลงทะเบียน  450  บาทต่อเดือน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เขียน 06 Oct 2008 @ 00:23 ()


ความเห็น (0)