อนุทิน 22579 - Sasinand

Sasinand

 บมจ.ธนาคารกรุงไทย จัดสวนประติมากรรม (KTB Sclupture Park) ณ ศูนย์ฝึกอบรมธนาคารกรุงไทย เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
โดยมีผลงานจากศิลปิน จำนวนกว่า 20 ชิ้น และได้มีการเปิดสวนประติมากรรมฯ อย่างเป็นทางการ ในวันอาทิตย์ที่ 28 กันยายน 2551 ระหว่างเวลา 8.00-10.00 น. โดยนายศุภรัตน์ ควัฒน์กุล ประธานกรรมการ เป็นประธานในพิธี  มีการบรรยายเรื่อง "ประติมากรรมและสิ่งแวดล้อม" ตามที่ธนาคารได้ดำเนินโครงการเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSER) โดยมุ่งเสริมสร้างทุนทางปัญญาใน 4 มิติ คือ
ด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งด้านกีฬา
ที่กรุงเทพฯก็มีอยู่บ้าง เช่นที่ อุทยานเบญจสิริ
เป็นต้น เสียดาย มีเนื้อที่แคบไปและที่จอดรถก้น้อย ไม่ค่อยสะดวกเท่าไร

Benjasirinicegarden

เขียน 05 Oct 2008 @ 22:44 () แก้ไข 05 Oct 2008 @ 22:53, ()


ความเห็น (0)