อนุทิน 22557 - หยั่งราก ฝากใบ

@22550  นมัสการค่ะ...

  • ขอความดีจงคุ้มครองโยมลุงจำลองให้อยู่เย็นเป็นสุข
  • คนดีทำดีได้ดี  คนชั่วทำชั่วได้เงินได้อำนาจ
  • นึกถึงคำพูดของคนโบร่ำโบราณที่บอกว่า..  ผู้ดีเดินตรอก ขี้ครอกเดินถนน
  • สาธุ

    เขียน 05 Oct 2008 @ 21:18 ()


    ความเห็น (0)