อนุทิน 22556 - ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์

ข่าวของประเทศใน Africa ประจำวันนี้จาก BBC News ดูหัวข้อข่าวแล้วไม่ต่างจากข่าวในประเทศไทยเท่าไหร่เลย ไม่คิดมากก็ขำดี

เขียน 05 Oct 2008 @ 21:02 ()


ความเห็น (0)