อนุทิน 2255 - ดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์

If we always waited for the perfect situation, we'd never get anything done. Dilbert

เขียน 28 Apr 2008 @ 20:11 () แก้ไข 28 Apr 2008 @ 20:13, ()


ความเห็น (0)