อนุทิน 2251 - Ka-Poom

Ka-Poom

(๒๒)...

"จะขอเยียวยา...ทางด้านจิตใจ ของผู้คนตราบเท่าจนหมดลมหายใจ..."

  • องค์กระสัมมาสัมพุทธเจ้า...ท่านทรงตรัสไว้ว่ามนุษย์เกิดมานั้นป่วยสองอย่าง คือ ป่วยกายและป่วยใจ... และไม่มีใครไม่ป่วยใจ
  • มนุษย์เรานั้นเกิดมาก็ป่วยใจแล้ว...
  • ใจอันมีกิเลสครอบงำ...หลงว่า "นี่เป็นเรา"...ปั่นเราด้วยตัวราคะ โทสะ โมหะ...
  • ที่สุดแล้วเรานั้น หลง "ร่างกาย" รูปนี้เอง...จึงได้เป็นเดือดร้อนทุกข์อยู่ในใจ...มากน้อยแตกต่างกันไป
  • เมื่อหมดภูมิคุ้มกัน "วัคซีนใจ"------>  ก็ป่วยทางจิตเท่านั้นเอง

 

เขียน 28 Apr 2008 @ 19:50 () แก้ไข 28 Apr 2008 @ 19:55, ()


ความเห็น (0)